You're Here : Home Djelatnici Glumci

Glumci

G
lumci:
Hrvoje Zalar, Ksenija Gregurić, Marina Kostelac, Dušan Bućan, Kristijan Ugrina, Matilda Sorić, Mirko Fodor, Maja Petrin, Žarko Savić, Danijel Ljuboja. Ksenija Ugrina, Damir Orlić, Dubravka Šunjić-Vujović, Risto Vujović, Pjer Meničanin, Zoran Gogić, Daria Knez, Anita Matić, Luka Juričić, Helena Kalinić.
map 2 here

Info

userLutkarska scena "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"

Ravnatelj scene - izvršni producent: Saša Gregurić
Uprava: Vlaška 106, 10000 Zagreb

Dvorana: Trg Ivana Meštrovića 1 G,  Zapruđe, Novi Zagreb
Tel./fax: 4640-953,

GSM: 098 202 459
e-mail:lutkarska@scena-ibm.hr